Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/63 851 Kolsåsveien Gravearbeid Kolåsveien PARK & ANLEGG AS 11.09.2019 01.07.2020
19/66 Brevikmyra, del 2 Gravearbeid Brevikmyra AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS 16.09.2019 29.05.2020
20/14 Solhøy omsorgsboliger Gravearbeid Sonsveien COWI AS 17.02.2020 31.03.2020
20/17 844 Sentrumsveien Gravearbeid Nordbyhagen PARK & ANLEGG AS 21.02.2020 01.06.2020
20/18 Brevikmyra del 1 Gravearbeid Norittveien AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS 24.02.2020 13.06.2020
20/21 Sentrumsveien del 2, Vestby Gravearbeid Nordbyveien TUNE GRAVESERVICE AS 23.03.2020 31.08.2020
20/22 Villa Havblikk Gravearbeid Store Brevikvei KNUT BJERKE AS 16.03.2020 30.03.2020
20/26 Verpetveien 17 Gravearbeid Verpetveien MATHISEN GRAVERSERVICE AS 16.03.2020 30.04.2020
20/27 Trase for strøm/fiber Torvuttaket 82 Gravearbeid Torvuttaket LEIF GRIMSRUD AS 17.03.2020 31.03.2020
20/28 Tømteveien - Vestby Gravearbeid Kjennsmyrveien, Tømtveien KIM STEINSHOLT AS 23.03.2020 18.12.2020
20/29 Myraveien, Vestby Gravearbeid Myraveien KIM STEINSHOLT AS 23.03.2020 18.12.2020
20/30 844 Prøvetaking Vestby Gravearbeid Senterveien PARK & ANLEGG AS 25.03.2020 02.04.2020
20/31 Pro. 1912 - Sentrumsveien Gravearbeid Sentrumsveien P.R. ANLEGG AS 27.03.2020 24.06.2022