Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/31 Pro. 1912 - Sentrumsveien Gravearbeid Sentrumsveien P.R. ANLEGG AS 27.03.2020 24.06.2022
20/131 : Dokument 15/01536-147 Igangsettingstillatelse IG06 - Riving bygg C - Gnr 6 Bnr 814 - Hvitstenveien 280 - Lagerbygg sendt fra Vestby kommune Arbeidstillatelse KRISTIANSEN RØRSERVICE AS 06.10.2020 18.02.2022
20/140 2043 Høgda IV (Fase 1) Gravearbeid Randemfaret PARK & ANLEGG AS 09.11.2020 01.09.2022
20/157 Markveien Gravearbeid Markveien TA DRIFT AS 04.01.2021 25.06.2021
21/6 Toveien - fortau og kabelgrøft Gravearbeid Toveien LEIF GRIMSRUD AS 29.01.2021 02.07.2021
21/10 Toveien øst Gravearbeid Toveien LEIF GRIMSRUD AS 15.02.2021 02.07.2021
21/13 9144 Gamleveien 14 Gravearbeid Gamleveien VIKEN VEI OG ANLEGG AS 01.03.2021 30.06.2021
21/18 9155 Brevikveien 91 Gravearbeid Brevikveien VIKEN VEI OG ANLEGG AS 08.03.2021 30.06.2021
21/30 Vestby Kulturkvartal Gravearbeid rådhusgata LINDHAUGEN AS 15.04.2021 01.04.2023
21/34 2043 Høgda IV (Fase 2) Gravearbeid Randemlia, Nordlysveien, Randemsletta PARK & ANLEGG AS 28.04.2021 01.09.2022
21/36 Gamle Sonsvei 25 i Deør vei, Vestby Arbeidstillatelse Husjordveien SOLID ENTREPRENØR AS 10.05.2021 30.11.2022
21/37 Fortau Toveien Gravearbeid Toveien LEIF GRIMSRUD AS 01.06.2021 18.06.2021
21/39 fibergraving idrettsveien 21 Gravearbeid Idrettsveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 31.05.2021 02.07.2021
21/40 Utbedringer vei og tilkobling av pumpeledning for fremtidig service hus Gravearbeid Gnr/Bnr: 160/203, Gnr/Bnr: 133/10 JØRGENSEN OG JØRGENSEN AS 03.06.2021 23.06.2021
21/41 Grunnundersøkelser Son Arbeidstillatelse Kolåsveien STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT 07.06.2021 02.07.2021
21/42 Kongeveien 15, Vestby Gravearbeid Kongeveien SPORT OG GRØNTANLEGG AS 04.06.2021 02.07.2021
21/43 Havnegata vann osv Gravearbeid Havnegata TA DRIFT AS 09.06.2021 23.06.2021
21/44 Bussholdeplass Gravearbeid Rådhusgata PARK & ANLEGG AS 14.06.2021 05.07.2021
21/47 Wessel Park Arbeidstillatelse Sentrumsveien P.R. ANLEGG AS 09.06.2021 31.07.2021