Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/21 Sentrumsveien del 2, Vestby Gravearbeid Nordbyveien TUNE GRAVESERVICE AS 23.03.2020 31.08.2020
20/28 Tømteveien - Vestby Gravearbeid Tømtveien, Kjennsmyrveien KIM STEINSHOLT AS 23.03.2020 18.12.2020
20/29 Myraveien, Vestby Gravearbeid Myraveien KIM STEINSHOLT AS 23.03.2020 18.12.2020
20/31 Pro. 1912 - Sentrumsveien Gravearbeid Sentrumsveien P.R. ANLEGG AS 27.03.2020 24.06.2022
20/33 Osloveien, Vestby Gravearbeid Garderveien KIM STEINSHOLT AS 30.03.2020 18.12.2020
20/35 Gardeveien, Vestby Gravearbeid Garderveien KIM STEINSHOLT AS 31.03.2020 18.12.2020
20/51 Infrastruktur Toveien 35/28 (DSV) Gravearbeid Toveien ISACHSEN ANLEGG AS 29.04.2020 10.08.2020
20/55 Fiber utbygging/rehablitering Gravearbeid Vardeveien EF DRIFT AS 11.05.2020 01.08.2020
20/56 Epleveien Gravearbeid Epleveien TA DRIFT AS 15.06.2020 31.08.2020
20/57 Morellveien Gravearbeid Morellveien TA DRIFT AS 15.06.2020 31.08.2020
20/58 Syrinveien Gravearbeid Syrinveien TA DRIFT AS 15.06.2020 31.08.2020
20/67 Tømtveien 2, Vestby Gravearbeid Gamleveien KIM STEINSHOLT AS 26.05.2020 18.12.2020
20/68 Osloveien 1160 - 1166, Vestby Gravearbeid Osloveien KIM STEINSHOLT AS 26.05.2020 18.12.2020
20/69 Osloveien mot Tømtveien, Vestby Gravearbeid Rokkerveien KIM STEINSHOLT AS 26.05.2020 18.12.2020
20/72 Villa Havblik Gravearbeid Brevikveien KNUT BJERKE AS 12.06.2020 30.09.2020
20/74 Gang/sykkevei og VA Toveien Gravearbeid Toveien LEIF GRIMSRUD AS 04.06.2020 31.08.2020
20/79 Pumpestasjoner DELI og RØD Gravearbeid Rødsveien, Deliveien COWI AS 16.06.2020 16.07.2020
20/81 Bruerveien, Vestby Gravearbeid Bruerveien, Bruerveien KIM STEINSHOLT AS 22.06.2020 22.08.2020
20/82 Bruerveien (del 2), Vestby Gravearbeid Bruerveien KIM STEINSHOLT AS 22.06.2020 22.08.2020