Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/66
Entreprenør AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS
Start 16.09.2019
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brevikmyra 9 -25
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.09.2019
Tittel Brevikmyra, del 2
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Roger Berg (tlf.: 94177181)
Stedsansvarlig
Jan Thomas Mosserud (tlf.: 90718334)
Ansvarshavende
Per Kristian Bjor (tlf.: 45802941)