Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/14
Entreprenør COWI AS
Start 17.02.2020
Slutt 31.03.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sonsveien 20 -55
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.02.2020
Tittel Solhøy omsorgsboliger
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE (orgnr.: 943485437)
Kontaktperson: Mari Gjølberg Ålerud (tlf.: 95880002)