Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/18
Entreprenør AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS
Start 24.02.2020
Slutt 13.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Norittveien 10 -22
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.02.2020
Tittel Brevikmyra del 1
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Roger Berg (tlf.: 94177181)
Stedsansvarlig
Truls Boye Larsen (tlf.: 45397547)
Jan Thomas Mosserud (tlf.: 90718334)
Ansvarshavende
Per Kristian Bjor (tlf.: 45802941)