Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/21
Entreprenør TUNE GRAVESERVICE AS
Start 23.03.2020
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordbyveien 2
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Gatelys, Telekabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.02.2020
Tittel Sentrumsveien del 2, Vestby
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE (orgnr.: 943485437)
Kontaktperson: Nazad Chawshin (tlf.: 90032644)
Stedsansvarlig
Bjørn Bekken (tlf.: 90954324)
Ansvarshavende
Sven Ole Hovden (tlf.: 95864100)