Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/13
Entreprenør VIKEN VEI OG ANLEGG AS
Start 01.03.2021
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gamleveien 14 -12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.02.2021
Tittel 9144 Gamleveien 14
Byggherre
Kontaktperson: Martin Egeland (tlf.: 97522349)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Bjørn Løvås (tlf.: 90277877)