Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/18
Entreprenør VIKEN VEI OG ANLEGG AS
Start 08.03.2021
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brevikveien 91 -93
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.03.2021
Tittel 9155 Brevikveien 91
Byggherre
Organisasjon: IEC-HUS AS (orgnr.: 914313902)
Kontaktperson: Einar Nilsen (tlf.: 922 54 753)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Bjørn Løvås (tlf.: 90277877)