Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/34
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 28.04.2021
Slutt 01.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordlysveien 11 -50
Randemsletta 2 -31
Randemlia 10 -36
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signalkabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.04.2021
Tittel 2043 Høgda IV (Fase 2)
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Arild Johansen (tlf.: 64980100)
Stedsansvarlig
Joachim Sundås (tlf.: 90644715)
Ansvarshavende
Alexander Halle (tlf.: 48240924)