Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/40
Entreprenør JØRGENSEN OG JØRGENSEN AS
Start 03.06.2021
Slutt 23.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 160/203
Gnr/Bnr: 133/10
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.05.2021
Tittel Utbedringer vei og tilkobling av pumpeledning for fremtidig service hus
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Arne Kristian Sogn (tlf.: 93214911)
Stedsansvarlig
Thomas Jørgensen (tlf.: 90143918)
Ansvarshavende
Kjell Erik Beil (tlf.: 45212271)