Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/46
Entreprenør LEIF GRIMSRUD AS
Start 07.06.2021
Slutt 13.06.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Stormåsan 12 -22
Treveien 6 -9
Søknad gjelder Dekkearbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 07.06.2021
Tittel Asfaltering Vestby Næringspark ØST
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Arne Kristian Sogn (tlf.: 93214911)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Guri Helene Knoph (tlf.: 47868447)