Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/67
Entreprenør BRØDR. LIE AS
Start 09.08.2021
Slutt 30.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 171/2
Støttumveien 9E -130
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.07.2021
Tittel VA-sanering Støttumveien
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE (orgnr.: 943485437)
Kontaktperson: Ishtiaq Ahmed (tlf.: 93214924)
Stedsansvarlig
Morgan Mikkelsen (tlf.: 97767199)
Ansvarshavende
Dagfinn Lie (tlf.: 91560135)