Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/76
Entreprenør LEIF GRIMSRUD AS
Start 15.09.2021
Slutt 26.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Toveien 4 -16
Langliveien 3 -36
Skaubrynet 3 -35
Torvuttaket 22
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.09.2021
Tittel Fortau Toveien III
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE (orgnr.: 943485437)
Kontaktperson: Arne Kristian Sogn (tlf.: 93214911)
Stedsansvarlig
Lars Schau (tlf.: 46947999)
Lars Espen Schau (tlf.: 46947999)
Ansvarshavende
Guri Helene Knoph (tlf.: 47868447)