Gravesøknader i Vestby kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune

Graving i Vestby kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestby.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/25
Entreprenør TA DRIFT AS
Start 26.04.2022
Slutt 23.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordbyhagen 2 -107
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.03.2022
Tittel Nordbyhagen overvann
Byggherre
Organisasjon: VESTBY KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK (orgnr.: 874637572)
Kontaktperson: Geir Gudmundsen (tlf.: 40027382)
Stedsansvarlig
Anders Gustavson (tlf.: 47326989)
Ansvarshavende
Anders Authen (tlf.: 95152664)